துதி கனம் மகிமை உமக்கே | Thuthi Ganam Magimai Umakke | Tamil Christian Song

துதி கனம் மகிமை உமக்கே | Thuthi Ganam Magimai Umakke | Tamil Christian Song

துதி கனம் மகிமை உமக்கே
ஓ எல்லாமுமே ஓ எல்லாமுமே
துதி கனம் மகிமை உமக்கே
ஓ நீரே ராஜாவே

அல்லேலுயா

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்
ஸ்தோத்திரம் மிக ஸ்தோத்திரம்
ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்
ஓ நீரே ராஜாவே

அல்லேலுயா

துதி கனம் மகிமை உமக்கே
ஓ எல்லாமுமே ஓ எல்லாமுமே
துதி கணம் மகிமை உமக்கே
ஓ நீரே ராஜாவே

துதி கனம் மகிமை உமக்கே | Thuthi Ganam Magimai Umakke | Tamil Christian Song | T Edward Daniel / CSI St. Andrew’s Church in Kundankulam, Tirunelveli, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!