விண்ணோர்கள் போற்றும் ஆண்டவா | Vinnorgal Potrum Aandavaa | Tamil Christian Song

விண்ணோர்கள் போற்றும் ஆண்டவா | Vinnorgal Potrum Aandavaa | Tamil Christian Song

1           
விண்ணோர்கள் போற்றும் ஆண்டவா
உம் மேன்மை அற்புதம்
பளிங்கு போலத் தோன்றுமே
உம் கிருபாசனம்

2   
நித்தியானந்த தயாபரா
அல்பா ஒமேகாவே
மா தூயர் போற்றும் ஆண்டவா
ராஜாதி ராஜாவே

3   
உம் ஞானம் தூய்மை வல்லமை
அளவிறந்ததே
நீர் தூயர் தூயர் உந்தனை
துதித்தல் இன்பமே

4   
அன்பின் சொரூபி தேவரீர்
நான் பாவியாயினும்
என் நீச நெஞ்சைக் கேட்கிறீர்
உம் சொந்தமாகவும்

5   
உம்மைப் போல் தயை மிகுந்த
ஓர் தந்தையும் உண்டோ
உம்மைப்போல் அன்பு நிறைந்த
தாய்தானும் ஈண்டுண்டோ

6   
என் பாவமெல்லாம் மன்னித்தீர்
சுத்தாங்கம் நல்கினீர்
என் குற்றமெல்லாம் தாங்கினீர்
அன்பின் பிரவாகம் நீர்

7   
மேலோக நித்திய பாக்கியத்தை
நான் பெற்று வாழுவேன்
உம் திவ்விய இன்ப முகத்தை
கண்ணுற்றுப் பூரிப்பேன்

விண்ணோர்கள் போற்றும் ஆண்டவா | Vinnorgal Potrum Aandavaa | Tamil Christian Song | CSI Church Of The Good Shepherd Mylapore, Mylapore, Chennai, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!