Umunsi Mwiza Nibuka | Kinyarwanda Christian Song / Rwanda-Rundi Christian Song | Bantu Christian Song

Umunsi Mwiza Nibuka | Kinyarwanda Christian Song / Rwanda-Rundi Christian Song | Bantu Christian Song

1
Umunsi Mwiza Nibuka N’uwo Nakwemereyeho
Wamberey’umucunguzi Njye Nkwiz’ibyawe Nishimye

Nsingize Nsingize Yesu Wanyogej’ibyaha

Anyigish’iby’inzira Ye Ngo Nsenge Nshime Nezerwe
Nsingize Nsingize Yesu Wanyogeje Ibyaha
Anyigish’iby’inzira Ye Ngo Nsenge Nshime Nezerwe
Nsingize Nsingize Yesu Wanyogeje Ibyaha

2
Warangije Kundokora Nd’uwawe Nawe Ur’uwanjye
Iryo Jwi Ryawe Ryinginga Nabura Nte Kuryitaho

Nsingize Nsingize Yesu Wanyogej’ibyaha

Anyigish’iby’inzira Ye Ngo Nsenge Nshime Nezerwe
Nsingize Nsingize Yesu Wanyogeje Ibyaha
Anyigish’iby’inzira Ye Ngo Nsenge Nshime Nezerwe
Nsingize Nsingize Yesu Wanyogeje Ibyaha

3
Najyaga Ndorogotana Mu By’isi No Mu Ngeso Mbi
Nkugarutseho Noneho Sinzongera Kuzimira

Nsingize Nsingize Yesu Wanyogej’ibyaha

Anyigish’iby’inzira Ye Ngo Nsenge Nshime Nezerwe
Nsingize Nsingize Yesu Wanyogeje Ibyaha
Anyigish’iby’inzira Ye Ngo Nsenge Nshime Nezerwe
Nsingize Nsingize Yesu Wanyogeje Ibyaha

4
Iteka Nzagukorera Iby’isi Ndabizinutswe
No Mw’ipfa Ryanjye Mukiza Sinzarorera Kwishima

Nsingize Nsingize Yesu Wanyogej’ibyaha

Anyigish’iby’inzira Ye Ngo Nsenge Nshime Nezerwe
Nsingize Nsingize Yesu Wanyogeje Ibyaha
Anyigish’iby’inzira Ye Ngo Nsenge Nshime Nezerwe
Nsingize Nsingize Yesu Wanyogeje Ibyaha

Nsingize Nsingize Yesu Wanyogeje Ibyaha

Umunsi Mwiza Nibuka | Kinyarwanda Christian Song / Rwanda-Rundi Christian Song | Dorcas, Papi Clever | Papi Clever

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!