என் கிருபை உனக்கு போதும் | En Kirubai Unakku Podhum | Tamil Christian Song

என் கிருபை உனக்கு போதும் | En Kirubai Unakku Podhum | Tamil Christian Song

என் கிருபை உனக்குப் போதும்
என் கிருபை உனக்குப் போதும்

பலவீனத்தில் என் பெலமோ
பூரணமாய் விளங்கும்
பலவீனத்தில் என் பெலமோ
பூரணமாய் விளங்கும்

என் கிருபை உனக்குப் போதும்

1
பயப்படாதே உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன்
எனக்கே நீ சொந்தம்
பயப்படாதே உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன்
எனக்கே நீ சொந்தம்

பெயரிட்டு நான் உன்னை அழைத்தேன்
எனக்கே நீ சொந்தம்
பெயரிட்டு நான் உன்னை அழைத்தேன்
எனக்கே நீ சொந்தம்

என் கிருபை உனக்குப் போதும்

2
உலகத்திலே துயரம் உண்டு
திடன்கொள் என் மகனே
உலகத்திலே துயரம் உண்டு
திடன்கொள் என் மகளே

கல்வாரி சிலுவையினால்
உலகத்தை நான் ஜெயித்தேன்
கல்வாரி சிலுவையினால்
உலகத்தை நான் ஜெயித்தேன்

என் கிருபை உனக்குப் போதும்

3
உனக்கெதிரான ஆயுதங்கள்
வாய்க்காதே போகும்
உனக்கெதிரான ஆயுதங்கள்
வாய்க்காதே போகும்

இருக்கின்ற பெலத்தோடு
தொடர்ந்து போராடு
இருக்கின்ற பெலத்தோடு
தொடர்ந்து போராடு

என் கிருபை உனக்குப் போதும்

4
எல்லா வகையிலும் நெருக்கப்பட்டும்
ஒடுங்கி நீ போவதில்லை
எல்லா வகையிலும் நெருக்கப்பட்டும்
ஒடுங்கி நீ போவதில்லை

கலங்கினாலும் மனம் முறிவதில்லை
கைவிடப்படுவதில்லை
கலங்கினாலும் மனம் முறிவதில்லை
கைவிடப்படுவதில்லை

என் கிருபை உனக்குப் போதும்
என் கிருபை உனக்குப் போதும்

பலவீனத்தில் என் பெலமோ
பூரணமாய் விளங்கும்
பலவீனத்தில் என் பெலமோ
பூரணமாய் விளங்கும்

என் கிருபை உனக்குப் போதும்

என் கிருபை உனக்கு போதும் | En Kirubai Unakku Podhum | Tamil Christian Song | Bethel AG Church, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu, India | S.J. Berchmans

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!